Успешно завршен круг пријављивања

АКАДЕМИЈА ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ –  окончан је први круг пријављивања КОНКУРСА за  упис прве генерације полазника јесењег семестра 2017. године. 

По условима конкурса за  институције кутуре Србије ​( БИБИЛИОТЕКЕ – АРХИВИ и МУЗЕЈИ) пристигло је 21 пријава, од којих је 15 испуњавало основне услове.

У првом кругу од 1 септембра у процес обуке улазе:

БИБЛИОТЕКЕ: Градска библиотека Суботица, Библиотека "Радослав Никчевић" , Јагодина, Библиотека "Димитрије Туцовић" Лазаревац.

АРХИВИ: Историјски архив Јагодина, Историјски архив Суботица.

МУЗЕЈИ: Музеј града Београда.

Други круг ће бити затворен 22.септембра 2017. до када пријављени са непотпуним пријавама могу да их допуне.

Практична обука у јесењем семестру почиње 27.септембра 2017.  у Универзитетској библиотеци "Светозар Марковић" у Београду.