Успешно завршено пријављивање

АКАДЕМИЈА ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ –  окончана су оба круга пријављивања КОНКУРСА за  упис прве генерације полазника јесењег семестра 2017. године. 

По условима конкурса за  институције кутуре Србије ​( БИБИЛИОТЕКЕ – АРХИВИ и МУЗЕЈИ) пристигло је 21 пријава, од којих је 15 испуњавало основне услове.

У првом кругу од 1 септембра у процес обуке улазе:

БИБЛИОТЕКA:  - "Димитрије Туцовић" Лазаревац.

АРХИВ: - Историјски архив Суботица.

МУЗЕЈИ: Музеј града Београда.

Други круг почиње са радом од 27.септембра 2017. у њему су:

БИБЛИОТЕКЕ: Градска библиотека Суботица, Библиотека "Радослав Никчевић" , Јагодина.

АРХИВ: - Историјски архив Јагодина,

Практична обука у јесењем семестру се обавља у Универзитетској библиотеци "Светозар Марковић" у Београду и на серверу Интернет клуба on line.