Облици и методи дигиталних комуникација у раду са младим корисницима библиотечких услуга 2020

Централни годишњи семинар са интернационалним учешћем одржава се  8,9,10. СЕПТЕМБРА 2020. у тренинг центру Интернет клуба. Хотел "Врујци", Бања Вруци. Семинар се изводи комбинацијом видео линка и живе речи. Број учесника је прилагођен безбедносним условима по Наредби издатој од Општинског штаба за ванредне ситуације Мионица од 27.07.2020. године на основу члана 38. 39. тачка 5. и 41. Закона о смањењу ризнка од катастрофа и управљања у ванредннм ситуацијама ("Сл.гласник PC", бр. 87/2018,).  

Семинар демистификује и популарише дигиталне методе и технике у комуникацији са корисницима за унапређење библиотечког пословања у новим условима. У раду учествују Ласло Блашковић, управник НБС,  Проф.др Жељко Вучковић, декан Педагошког факултета у Сомбору, Универзитета у Новом саду, Др Дејан Масликовић, помоћник министра за дигитализацију културног наслеђа и савременог стваралаштва, Др Адам Софронијевић, заменик управника Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ , Мирко С.Марковић, самостални библиотекар саветник, Ива Пезер Грковић, ГК Винковци (Р.Хрватска), дипл. инж. Вукосав Средојевић, ИК стручњак..

АГЕНДА

Уторак 08.09.2020.
до 11.30 - ПРИЈАВА учесника и подела на групе - деск семинара у лобију хотела ВРУЈЦИ
12.00 - беседа - Ласло Блашковић, управник Народне библиотеке Србије
12.30 -  "Дигитални и аналогни библиотекар"  -  Проф.др Жељко Вучковић, декан Педагошког факултета у Сомбору, Универзитета у Новом саду.
13.15 -  "Дигитална комуникација - новоговор за опстанак" - Мирко С.Марковић, самостални библиотекар саветник, аутор семинара.

14.00 - Ручак

17.00 - формирање дискусионих on line заједница (плава - црвена - зелена)
19.30 - Вечера


Среда 09.09.2020

10.00 - ЕЛЕКТРОНСКО ИЗДАВАШТВО и БИБЛИОТЕКА - ИКТ тим ЛАГУНА - ДЕЛФИ.
11.00 - ТВИТЕР РОМАН - Др Адам Софронијевић,
12.00 - ПРАКСА ДИГИТАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 
- Виртуелни Винковци у књижници - Ива Пезер Грковић  (видео линк са ГК. Винковци - Хрватска )

- Најбољи трејлер за књигу на српском језику - Дуња Бркин Трифуновић, библиотекар Библиотека "Јован Поповић" Кикинда
- Електронско позиционирање културно историјских споменика у домену завичајности - Дубравка Божовић, библиотекар Библиотека Димитрије Туцовић, Лазаревац
- Организација on line манифестација у библиотреци, Снежана Ђенић, директор библиотеке "Љубиша Р.Ђенић" Чајетина...

13.30 -  ЗНАЧАЈ АНАЛИТИКЕ ОСТВАРЕНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ ЗА БИБЛИОТЕЧКУ ДЕЛАТНОСТ

14.30 - Ручак

18.00 - Струганик - родна кућа Војводе Живојина Мишића
20.00 - Ткачки двор Ракари - Загорка Стојановић и "Ноћ у Лагуни".

Четвртак 10.09.2020.
10.00 - Смернице за рад дискусионих on line заједница - црвена, плава,зелена
10.30 - САЈАМ ИДЕЈА
12.00 - Радионица - Едукативни СТРИП (за библиотеке) коришћењем PIXTON on line сервиса -  Ирена Палечек Радмановић, акад. сликар и дизајнер.

13.00 - Еваулација и додела сертификата