Обједињени Портал за претрагу културног наслеђа Србије

Република Србија баштини непроцењиво наслеђе свих култура и народа који су живели и живе на овим просторима. Претраживач обезбеђује видљивост и доступност информација о културном наслеђу које се чува у библиотекама, архивима, музејима, галеријама, заводима за заштиту споменика и другим субјектима у култури. Визија овог пројекта је покретање позитивних процеса важних за образовање и јачање свести о значају културног наслеђа и идентитета.

Претраживач културног наслеђа Србије покренуло је Министарство културе и информисања уз стратешку подршку Мајкрософта Србија. Кроз свеобухватну претрагу, посетиоци портала добијају основне информације о дигитализованом културном наслеђу и приступ интерактивној мапи установа културе на територији Републике Србије. Овај дигитални претраживач не једном месту обједињује базе архива, библиотека, музеја, галерија и Завода за заштиту културе у Србији.  Циљ је да се грађанима, уз помоћ савремених технологија, приближи културно наслеђе. Претраживач обухвата четири базе - база за архиве са документима значајним за историју, база за непокретна културна добра која омогућава претраживање база завода за заштиту споменика културе, база музеја и галерија са покретним културним добрима, база старих и ретких књига које чувају библиотеке али и фонд јавних библиотека. 

Помоћник министра за развој дигиталне инфраструктуре у области културе и уметности Дејан Масликовић каже је реч о дигиталном механизму који прикупља податке из свих база установа културе на територији Србије. “Претраживач прикупља податке који су у дигиталном облику до сада унети у те базе - неке установе су у потпуности то урадиле, неке тек уносе, и излази у сусрет актуелном тренутку тако што на савремен начин, користећи информационо-комуникационе технологије, представља грађанима Србије културно наслеђе које се чува у нашим установама културе”.

До сада највећу пажњу грађана привукле су информације о великим сликарима Сави Шумановићу и Паји Јовановићу, о римским шлемовима, Београдској тврђави што је било у фокусу досадашње кампање на друштвеним мрежама.

Информације на сајтовима www.култура.рс, www.култура.срб или www.culture.rs доступне су на српском језику и на ћирилици, а могу се претраживати и на енглеском и на латиници.

 

У плану је увођење мањинских језика и могућности да особе са инвалидитетом могу да приступе сајту без проблема, а Претраживач ће се даље ширити на културна добра која се налазе у приватним фондацијама, легатима, колекцијама и збиркама.

 

Претраживач је рађен у сарадњи са Националном библиотеком Финске, по узору на њихов модел, а исти механизам постоји у Француској за непокретна културна добра, затим у Великој Британији, Италији и Мађарској.