Дигитализацији филмске и телевизијске архивске грађе

Министарство културе и информисања, у сарадњи са Радио-телевизијом Србије и Филмским новостима, организује други по реду, Регионални симпозијум о дигитализацији филмске и телевизијске архивске грађе, 26. и 27. јуна, 2018. године.

Учесници ће разменити искуства о заштити, дигитализацији и презентацији филмске и телевизијске грађе и размотрити могућност за унапређење сарадње. О значају семинара најбоље гоцоре теме, о којима ће се расправљати:

- Тело медија:управљање материјалним добрима
- Физичке карактеристике дигитализације филма у боји
- Процедуре дигитализације филмске и телевизијске архивске грађе: од конзервације до поновне употребе
- Дигитализација аудио, видео и филмске архивске ипостојеће грађе: глобална перспектива
- Дигитална рестаурација и избор софтвера и опреме за дигитализацију филмске и телевизијске архивске грађе.

Поред водећих домаћих стручњака учествују предавачи из Швајцарске, Француске и Словеније....