Резиме Јесењег семестра

У среду 27.12.2017. завршен је Јесењи семестар Академије за дигиталицују Интернет клуба.

Семестарску обуку су са успехом похађали:Нада Димитирјевић (библиотека Јагодина), Оливер Ђорђевић (архив Јагодина), Дора Хицсик (библиотека Суботица), Горан Жикић (архив Крушевац), Дубравка Добријевић (библиотека Ларевац), Андрија Станисављевић (музеј града Београда).

Пројектну обуку су имали још  Др. Славица Гостимировић (библиотека Добој), Слађана Митровић (библиотека Топола), Виктор Лазић (библиотека Лазић).

Сви полазици су успешно завршили програм обуке, израђена је већа количина претраживих дигитланим материјала који су досупни кроз системе за приказ Универзитетске библиотеке или се налазе у фази индексирања и финалне обраде за уношење ..

 

Полазници су прошли кроз систематску обуку за послове дигитлаизације по систему менторског рада који је водио др Софронијевић.

Полазници су  обучавани у оквиру пословних процеса дигитализације културне баштине Универзитетске библитеке, партнерске институције Интенет клуба Љиг.

Обуку је као ментор водио др Адам Софронијевић, а помагали су непосредни извршиоци у радним процесима Никола Крсмановић и Матеја Милошевић у пословима скенирања и рада у програму docWorks i Наташа Дакић и Јелена Андоновски за рад у програму Транскрибус, као и Никола Смоленски за рад у програмким окуржењима Језичка лабораторија и Епоха.

Семестарска обука је обухватила:

  1. Уводне разговоре са полазницима и упознавање са њиховим предзнањем и раднм окружењем инситуције из које долазе
  2. Предавања којима се презентује општа целина процеса дигитализације и специфичности одређених пословних процеса, програма и дигиталних алата и њихова улога у целини процеса дигитализације
  3. Рад у програмском окружењу Језичка лабораторија, израда народног граматичког дигилталног речника српског језика у сегменту везаном за падежне промене именица. Упознавање са значајем појма претраживости у дигитланим збиркама, значаја лингвистичких алата за очување језика и културе у дигиталном свету, улоге граматчких речника за израду дигиталних алата и апликација за рад са текстом, метода kraud sorsinga као опција за обављање масовних послова у области дигитализације.
  4. Рад у програмском окружењу Епоха, појам и важност претраживости за дигиталне материјале, улога појединачних докемената и појам колекције и подколекције.
  5. Рад са програмом Транскрибус, израда модела аутоматског препознавања ћириличног и латиничног текста на српском језику и другим језицима, важност аутоматског препзнавања теска са скенираних слика, приступи путем оптичког препознавања карактера и машинског учења, израда институционалне колекције.
  6. Рад са програмом docWorks, обрада скенираних слика, сегментирање, оптичко препознавање карактера, израда METS-ALTO фајлова, рад у систему за индексирање, претраживање и приказ претраживих дигиталиних материјала, израда институционалне колекције претраживих дигитланих материјала која обухвата монографске публикације и периодична издања.

 

Сви полазици су успешно завршили програм обуке, израђена је већа количина претраживих дигитланим материјала који су досупни кроз системе за приказ Универзитетске библоитеке или се налазе у фази индексирања и финалне обраде за уношење у ове системе.

http://www.unilib.rs/istorijske-novine/pregled?newspaper=UB_00052

http://www.unilib.rs/istorijske-novine/pregled?newspaper=UB_00053