ТРЕНИНГ

ЈАВНИ КУРИКУЛУМ АКАДЕМИЈЕ:

а - 28. СЕПТЕМБАР - 15 ДЕЦЕМБАР

Вежба 1 - 

Народни граматички е-речник српског језика

упутство

БИБЛИОТЕКЕ             АРХИВИ             МУЗЕЈИ    

Позивамо установе културе  узму учешћа у реализацији овог пројекта, тј. да постану партнери на пројекту и омогуће приступ широком кругу оних који су заинтересовани за књигу и српски језик.