Занимиљивости из наративног извештаја пројекта

Опредељени принципи за обједињену понуду са ујсвојеног интерфејса је да свака приступна страна има три линка. Два статична линка и један динамичан линк путем ротирајућих банера.

Статични линкови су - http://npk.its4test.com/interaktivna-mapa-2.html и http://www.internet.org.rs/

Динамични линкови се пласирају путем редирекције системског карусела ротирајућих банера са сервера (wifipromo.net/biblioteka ) по приложеној  шеми приказивања

Шема одабраних садржаја веб карусела првог круга на које упућују ротирајући банери

1: 20 : 2: 19 ; 3 : 18 + 25         4 : 17: 5: 16 : 6 : 15 + 26

7 : 14 :  8 : 13 + 22                 9 : 12 : 10 :11 + 21              23 : 24

Одабрани садржаји су мапирани у дигиталкним респозиторијумима установа културе и  web путање прилагођавају web медију, постављају на HOT SPOT сервер и линкују на интернет адресе постојећих дигиталних респозиторија (дигитализоване грађе) културног наслеђа Србије.

Одабрани линкови ( изузетак горњи порт веза са - http://www.kultura.gov.rs/ линк  http://npk.its4test.com/interaktivna-mapa-2.html) су за примарни регистрациони услов имали веб адресу на националном Интерет домену СРБ или RS.

Динамични линкови - Примери одабраних садржаја са линковима  и таговима по партицијама за веб карусел   1/3 :

http://www.ivoandric.org.rs/дела

tag –Иво Андрић, Нобеловац, Ivo Andrić, Nobelovac,

https://www.muzejvojvodine.org.rs/index.php/zbirke-muzeja-vojvodine/anticka-zbirka

 tag –РИМСКИ ШЛЕМОВИ -  RIMSKI ŠLEMOVI

http://1918nadsrbijom.rs

tag -  1918 над Србијом - 1918 nad Srbijom

 

http://www.arhivsombor.org.rs/foto/pecati

tag – ПЕЧАТИ СОМБОРА - PEČATI SOMBORA

http://www.heritage.gov.rs/latinica/radovi_i_

aktivnosti_stecci_u_srbiji.php

tag  - СТЕЋЦИ У СРБИЈИ -  STEĆCI U SRBIJI

www.carskapalata.rs/sirmium.html

tag – SIRMIUM

http://zdm.nb.rs/pages/celokupnadela.htm

tag – ИЗАБРАНА ДЕЛА ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ  - IZABRANA DELA DESANKE MAKSIMOVIĆ

www.nb.rs/collections/index.php?id=9512

tag –Србија и околне земље на старим мапама,  Srbija i okolne zemlje na starim mapama

http://www.digitalna.nb.rs/sf/NBS/novine/politika

tag –Лист ПОЛИТИКА 1904-41.

–  List POLITIKA 1904-41.

https://www.stalnapostavka.arhiv-beograda.org/index.php/sr/

tag – Векови Београда – Vekovi Beograda

http://arhiva.unilib.rs/unilib/o_nama/izlozbe/digitalna-ciril

tag – ЋИРИЛСКИ РУКОПИСИ - ĆIRILSKI RUKOPISI

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/publications/index/page:1/collection:13  - tag –   РАЗГЛЕДНИЦЕ  фонда БМС  - RAZGLEDNICE fonda BMS

http://www.antologijasrpskeknjizevnosti.rs

tag – АНТОЛОГИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ - ANTOLOGIJA SRPSКE КNJIŽEVNOSTI

http://www.unilib.rs/istorijske-novine/pregled

tag – Претраживе дигитализоване историјске новине

            Pretražive digitalizovane istorijske novine

 

http://www.biblioteke.org.rs/

tag –  БИБЛИОТЕКЕ НАШЕГ ОКРУЖЕЊА

- BIBLIOTEКE NAŠEG OКRUŽENJA

http://www.galerijamaticesrpske.rs/stalna-postavka.html

tag –  Галерија српске националне уметно-сти од XVI до XX века –  Galerija srpske nacionalne umetnosti od XVI do XX veka.

http://www.renesans.org.rs/cir_ansambli_ren.html

tag – ЦЕНТАР ЗА РАНУ МУЗИКУ РЕНЕСАНС,

         CENTAR ZA RANU MUZIKU RENESANS

www.manastirstudenica.rs/

tag – СТУДЕНИЦА - STUDENICA

 

http://www.narodnimuzej.rs/zanimljivosti/kupacice-na-plazi-save-sumanovica/

tag – КУПАЧИЦЕ – САВА ШУМАНО-ВИЋ , KUPAČICE – SAVA ŠUMANOVIĆ

http http://www.sirogojno.rs

tag – СТАРО СЕЛО СИРОГОЈНО, STARO SELO SIROGOJNO

 

 

 

 

 

По извршеном одабиру тема приступило се израда идентитета пројекта web, графка, сигнализацја (укупно 3 пута 30 фиберглас -пластичних фрамеа  по усвојеном моделу са почетка реализације пројекта).

На 30 одабраних локација установа културе у 7 градова рутерир  WiFi културе Србије обезбеђују корисницима, посетиоцима установа  безусловну конекцију на мрежу (без лозинке и шифре), али уз условну актуелну информацију  о култури Србије и промоцију дигитализоване грађе културе Србије . Технички процес извођења пројекта је обухватао:

  • Набавку Wi Fi Ruter MicroTik
  • Конфигурацију  Wi Fi Ruter према стању у реалном окружењу са разликом у сетовању за АМРЕС и комерцијалне интернет мреже којом приликом је уочена разлика у иницирању ИП адреса и ограничења код АМРЕСА. Уз мање адаптације проблем је успешно решен.
  • Активирање обједињене конекције за телекомуникационе услуге  са једнтвеном web платформом и интерфејсом.

У периоду септембар – октобар успешно премошћена препрека настала применом нових услова(GDPR) међународно прописане смернице за заштиту лица у односу на обраду BIG DATA података.

  • Тестирање на 3 различите локације (Смедерево, Крагујевца, Кикинда) која је обухватила поред десктоп приступа имакла и тест нострификације интерфејсом  и приступа на  на два типа телефона ( подједнак приступ и по АНДРОД и ВИНДОУС софтверу):
  • Имплеметацију софтвера у Wi Fi Ruterе по моделу два различита порта приступа

Интернету и читања ИП адреса.