ДИГИТАЛИЗАЦИЈА КАО КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ

Изложба "Дигитализација књиге као функционално културно наслеђе",  у Народној библотеци Србије. Изложба је резултат билатералне сарадње Музеја за историју фармације Фармацеутског факултета и Амбасаде Мађарске у Београду, чији је циљ добијање дигиталног документовања података и документације о предмету из музејске збирке по музејским стандардима, чиме се повећава видљивост и доступност предмета.
Предмет изложбе је књига Kreuterbuch, Адама Лоницера, с краја 16. века, која недвосмислено показује утицај западне културе и науке на развој здравствене културе, медицине и фармације у Србији. Током истраживања дошло се до закључка да су малобројне збирке медицинског карактера, као и да су спорадичне фармацеутске збирке израз ентузијаста -појединаца, а да су обе у дигиталној форми готово недоступне. У сарадњи са Националном библиотеком Сечењи из Будимпеште обављено је истраживање о историјском путу књиге. Процес дигитализације књиге обима 768 страна обављен је на Факултету драмских уметности у Београду, на Катедри за камеру. Дигитализацијом књига из 16. и 17. века које су штампане готицом, истраживачима ће бити омогућен рад на даљој детаљној анализи и тумачењу.
Током трајања изложбе "Дигитализација књиге као функционално културно наслеђе", ауторке Јелене Манојловић, кустоса Музеја за историју фармације, посетиоци ће бити у прилици да виде примерак старе и ретке књиге  Kreuterbuch, Адама Лоницера, која се излаже јавности у ретким приликама.