На конференцији Синергија 2020 у области образовања посебно интересантзно је било излагање  Помоћник министра културе, Дејана Масликовићапод називом „Хибридна настава- изнуђено решење или трансформација образовања?ˮ  Том приликом он је истакао  да Министарство културе и информисања настоји да што већи број садржаја установа културе буде дигитализован и доступан најширој јавности. „Од оснивања Сектора за дигитализацију културног наслеђа и савременог стваралаштва 2017. године, Министарство културе и информисања покренуло је низ акција и пројеката у смеру дигитализације културног наслеђа Републике Србије са циљем трајног чувања и презентације српске културе на интернетуˮ, подсетио је помоћник министра за дигитализацију. Масликовић је указао да је за сада најуспешнији пројекат из области дигитализације културе и најбољи пример доступности и претраживости културног наслеђа на интернету Претраживач културног наслеђа www.култура.срб, покренут на иницијативу Министарства културе и информисања, чији је циљ да се најширој јавности представе разноврсни дигитализовани фондови и обезбеде информације о наслеђу које чувају библиотеке, архиви, музеји, галерије, заводи за заштиту споменика и други субјекти у култури

Помоћник министра је током овогодишњег панела подсетио и на Временску линију културе Републике Србије и Срба ван матице  https://vremenskalinijakulture.rs/  као још један пример добре праксе едукације у школству с обзиром на то да  Временска линија представља најважније личности, догађаје и објекте културе Србије и српског народа. Будући да је данашња конференција била посвећена образовању, Масликовић је напоменуо да захваљујући Споразуму са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, Министарство културе и информисања доприноси да се садржаји установа културе укључе у креирању уџбеника од стране издавача .„Сваким даном Република Србија технички и технолошки напредује и суштина је радити на културним садржајима који се могу презентовати у образовању на начин који диктира 21. век користећи савремене технологијеˮ, закључио је Дејан Масликовић на данашњем панелу.