ДОБАР ПРИМЕР ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ КЊИГА ЗАВИЧАЈНИХ АУТОРА

Библиотека „Србољуб Митић“ реализовала је у потпуности пројекат ДИГИТАЛИЗАЦИЈА КЊИГА ЗАВИЧАЈНИХ АУТОРА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ЛОКАЛНУ ЗАЈЕДНИЦУ МАЛО ЦРНИЋЕ, који је финансирало Министарство културе и информисања Републике Србије. Реализација пројекта подразумевала је набавку опреме за дугорочно коришћење у свим сегментима процеса дигитализације – програма и софтверских решења, као и јединствених решења који су у широј употреби у установама културе за потребе спровођења процеса дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва а у циљу обраде, обезбеђивања доступности дигитилизоване грађе, управљања дигиталном грађом и развој инфраструктуре који ће омогућити континуиран процес дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва.
Набављена је опрема: Компјутер за архивирање дигитализованог садржаја, Скенер, Програм ОЦР. Закупљен је простор на интернету, ради доступности дигитализованог садржаја. Опрема је инсталирана, књиге завичајног и познатог српског писца Србољуба Митића, по коме библиотека Мало Црниће и носи име су скениране : Велики ружан коњ, Војнички крајпуташи, Озарење сизифа , Људске речи, Каменовање певача, Черга на утрини, Пети јахач, Орфички цртежи, Расип пустињака, Муке, Фрула у Црној свили, Алин зјап, Семе, Једанаест заповести, Стилити, Нови кључеви, Лична карта, Див Стигу, Вилоснице, Јака крв, Посланице свецима од здравља. У Завичајном одељењу Библиотеке „Србољуб Митић, има преко 1500 књига од посебног значаја за локалну заједницу.

Из библиотеке на свом сајту http://www.bsmmc.rs  поручују:

- Овим пројектом – дигатилазицојим књига аутора, селективно ћемо радити дигиталне колекције по ауторима. У току су уноси дигиталних записа у информациони систем.
Значај пројекта дигиталитзације књига завичајних аутора, је највреднији када је о очувању културне баштине реч. У завичајном одељењу се чува култура једне средине. То су специфична одељења било би добро да буду повезана у информациону мрежу да комуникацијабуде омогућена кроз завичајни дигатлни фонд свима. До изражаја ми дошла мисија библиотека, дигитализације њене грађе, јер библиотека је основни покретач многих културних делатности, у својој средини, али мора ширити – износити и показити другим крајевима. Ефекат рада дигиталне бибилиотке би далеко богатији, целовитији, и крајњи ефекат бољи.
Настојаћемо да обезбедимо одрживост пројекта. Реализацијом овог пројекта – набавком техничке опреме и стварањем прве дигиталне збирке завичајног аутора, показујемо да имамо средстава и знања за стварањем нових дигиталних збирки. Сврха дигитализације завичајних аутора је њихово очување, дељење, лакше коришћење, физичка заштита, стварање нових ссадржаја за промоцију и представљање на интернет мрежи и у дигиталној библиотеци. Дигитализација завичајне грађе је веома важна за локалну заједницу, за општину Мало Црниће, јер као део ње, представља њену срж, корен њене територије, која се у данашњем времену представља на нов и савремен начин, чувајући своју културно-историјску прошлост и чини је доступном великом броју корисника савременог друштва.

Локална самоуправа, на челу са председником општине, Малишом Антонијевићем, здушно подржава све пројекте и прати рад Библиотеке у свим областима. Слободно се можемо похвалити, да на територији Браничевског округа, па и шире, нема оваквог разумевања и упешне сарадње кад је општина Мало Црниће у питању а ту је и већ утабана стаза Библиотека „Србољуб Митић“ – Министарство културе и информисања Републике Србије,  Интернет клуб – Љиг, Народна библиотека Србије .